ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ VPN ของ ExpressVPN

เซิร์ฟเวอร์ VPN ใน 94 ประเทศ

Hero mobile

รายการสถานที่ของเซิร์ฟเวอร์ VPN ทั้งหมด

ใช้งานได้
มีให้บริการสำหรับบางพื้นที่
ใช้งานไม่ได้
ไม่รองรับ
อเมริกา
กัวเตมาลา
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Brazil
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Brazil - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Albuquerque
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Atlanta
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Chicago
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Dallas
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Dallas - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Denver
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Lincoln Park
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles - 1
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles - 3
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Los Angeles - 5
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Miami
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Miami - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - New Jersey - 1
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - New Jersey - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - New Jersey - 3
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - New York
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Phoenix
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Salt Lake City
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - San Francisco
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Santa Monica
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Seattle
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Tampa - 1
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
USA - Washington DC
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Canada - Montreal
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Canada - Toronto
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Canada - Toronto - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Canada - Vancouver
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
ยุโรป

เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ VPN ภูมิภาคยุโรป

Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
France - Alsace
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
France - Marseille
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
France - Paris - 1
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
France - Paris - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
France - Strasbourg
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
มอนเตเนโก
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
มอลโดวา
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
มาซิโดเนีย
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
ลิกเตนสไตน์
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Switzerland
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Switzerland - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Sweden
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Sweden - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
UK - Docklands
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
UK - East London
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
UK - London
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
UK - Midlands
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
UK - Wembley
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Spain - Barcelona
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Spain - Barcelona - 2
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec
IKEv2
Spain - Madrid
Lightway UDP
Lightway TCP
OpenVPN UDP
OpenVPN TCP
L2TP/IPsec